วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พบกับกลุ่มลูกหว้าได้ทุกวันเสาร์

พวกเรายังเปิดกิจกรรมที่เขาวังเคเบิลคาร์ตามปกติทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 8.30 - 16.00 น. ติดตามกิจกรรมผ่าน เฟซบุ๊ค ของ กลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี ท่านที่มีความต้องการ ธงราวตอกลาย 12 นักษัตร และ พวงมโหตร ไปติดในงานบวช งานบุญ หรือ งานอื่น ๆ สามารถติดต่อสั่งซื้อ สั่งทำได้ ตามรูปตัวอย่างข้างล่าง